Treningstider

Adgang til skyteanlegg utenom ordinære treningstider med skyteleder

Oppdatert februar 2021

Klubben ønsker å motivere sine medlemmer til høy treningsaktivitet og økt representasjon/stevnedeltagelse.

Styret har vedtatt at medlemmer som har et høyt aktivitetsnivå kan få tilgang til nøkkel til klubbens fasiliteter i Bjørndalen (utendørsanlegget) eventuelt til Kulås.

Følgende kriterier, som alle må være oppfylt, er fastsatt for å kunne få tilgang til nøkkel på sportslig grunnlag:

  • De som allerede har fått tildelt kode vil beholde denne inntil medlemskap opphører eller at andre forhold tilsier at kode skal inndras. De trenger ikke å fornye tilgangen hvert år.
  • Nye medlemmer må ha vært medlem i minimum 12 måneder
  • Gjennomført minimum 10 registrerte treningsøkter i løpet av siste 12 måneders periode
  • Ved overgang fra andre klubber: Vært medlem i minimum 6 måneder og ha gjennomført minimum 10 registrerte treningsøkter i løpet av siste 6 måneders periode
  • Deltagelse på organiserte dugnader og arrangementer teller som en treningsøkt
  • Dokumentasjon som inneholder datoer for oppmøter må sendes styret for å få kode og tilgang til banene.


Gjesteskyttere:
Medlem som har med seg gjesteskyter skal ikke skyte selv samtidig og ved flere oppmøter skal målet være for å melde seg inn som medlem innen kort tid. Alle gjester skal også skrive seg inn i oppmøteboken, og merke med gjest bak navnet. Samt evt. klubb.

Treningstider inne i Kulås

På dager uten skyteleder er anlegget låst og medlemmer som vil trene, må ha tilgang til nøkkel.

 

Sommerferie 17. juni – 18. august 2024
Skyting med skyteleder starter opp igjen 19. august 2024

Luftskyting starter opp igjen den 20.08.2024 – Ingen luftskyting i høstferien.

Mandag
18:00 - 21:00
Finpistol: Trening med skyteleder (bane I) - Fin/grov: Egentrening (Bane II)
Tirsdag
18:00 - 19:30
Luftpistol: Rekrutter (Bane I og II)
Tirsdag
19:30 - 21:00
Luftpistol: Voksen (Bane I og II)
Onsdag
18:00 - 21:00
Finpistol: Trening med skyteleder (Bane I) - Fin/grov: Egentrening (Bane II)
Torsdag
17:30 - 21:00
Seniorskyting, for de over 40 (?/!) etter eget program.
Fredag
17:00 - 21:00
Egentrening (Bane I og II)

Treningstider Bjørndalen

Bane 1 – 25/50 meter
Bane 2 – 70 meter
Bane 3 – CAS-bane

Utebanen er stengt fra 1 – 31. oktober under elgjakta

Mandag

Bane 1
12:00 - 18:00
Egentrening
Bane 1
18:00 - 20:00
Trening m/skyteleder (*)
Bane 2 og 3
12:00 - 20:00
CAS

Tirsdag

Bane 1
12:00 - 20:00
Egentrening
Bane 2
12:00 - 20:00
Dynamisk gruppe
Bane 3
12:00 - 20:00
CAS

Onsdag

Bane 1
12:00 - 18:00
Egentrening
Bane 1
18:00 - 20:00
Trening m/skyteleder (*)
Bane 2 og 3
12:00 - 20:00
CAS

Torsdag

Bane 1
12:00 - 17:30
Egentrening
Bane 1
17:30 - 20:00
Seniorgruppa
Bane 2
12:00 - 20:00
Felt-trening
Bane 3
12:00 - 20:00
CAS

Fredag

Bane 1
12:00 - 17:00
Egentrening
Bane 2
12:00 - 17:00
Dynamisk gruppe
Bane 3
12:00 - 17:00
CAS

Lørdag

Alle baner
10:00 - 16:00
Åpent for alle medlemmer
Søndag og helligdager er alle baner stengt

(*) Skyteleder stiller kun i tidsrommet fra 06. mai til 30. september. Utover det er banen åpen for egentrening, da for de som har tilgang til nøkkel.
Sommerferie 17. juni – 18. august 2024

 

Bane 2

Er banen ledig så kan den brukes av alle, men de med fastsatt skytetid har førsterett til banen.

I utgangspunktet så skal all skyting skje på 70 meters holdet med skiver (maks 1,5 meter høye) plassert innenfor skytesektorer og maks 2 meter fra vollen. Hvis det ikke er noen på bane I så kan 100 meters standplass benyttes.

Lørdag er åpent for alle grener.
Ta hensyn til hverandre og samarbeid. Om dette ikke fungerer så må styret sette en fast tid pr skytter. Stevnedager skal alltid prioriteres.

Diverse
Det skal kun benyttes skivemateriell som er godkjent av de respektive forbund. Skyting på flasker, bokser, leirduer er ikke tillatt.  På standplass bane 1 er det ikke tillatt å skyte med rifler.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle