Treningstider

Adgang til til skyteanlegg utenom ordinære treningstider med skyteleder

Oppdatert desember 2019

Klubben ønsker å motivere sine medlemmer til høy treningsaktivitet og økt representasjon/stevnedeltagelse.

Styret har vedtatt at medlemmer som har et høyt aktivitetsnivå kan få tilgang til nøkkel til klubbens fasiliteter i Bjørndalen (utendørsanlegget) eventuelt til Kulås.

Følgende kriterier, som alle må være oppfylt, er fastsatt for å kunne få tilgang til nøkkel på sportslig grunnlag:

  • De som allerede har fått tildelt kode vil beholde denne inntil medlemskap opphører eller at andre forhold tilsier at kode skal inndras. De trenger ikke å fornye tilgangen hvert år.
  • Nye medlemmer må ha vært medlem i minimum 12 måneder
  • Gjennomført minimum 10 registrerte treningsøkter i løpet av siste 12 måneders periode
  • Deltagelse på organiserte dugnader og arrangementer teller som en treningsøkt
  • Dokumentasjon som inneholder datoer for oppmøter må sendes styret for å få kode og tilgang til banene.

 

 

Innebanen i Kulås og utebanen på Bjørnland åpnes igjen for egentrening , forutsatt at smittevernreglene følges.

 

Klikk her for koronareglene

Treningstider inne i Kulås

På dager uten skyteleder er anlegget låst og medlemmer som vil trene, må ha tilgang til nøkkel.
Sommerferie 18. juni – 16. august 2020

Mandag
18:00 - 21:00
Finpistol: Trening med skyteleder (bane I) - Fin/grov: Egentrening (Bane II)
Tirsdag
18:00 - 19:30
Luftpistol: Rekrutter (Bane I og II)
Tirsdag
19:30 - 21:00
Luftpistol: Voksen (Bane I og II)
Onsdag
18:00 - 21:00
Finpistol: Trening med skyteleder (Bane I) - Fin/grov: Egentrening (Bane II)
Torsdag
18:00 - 21:00
Seniorskyting, for de over 40 (?/!) etter eget program.
Fredag
17:00 - 21:00
Egentrening (Bane I og II)

Treningstider Bjørndalen

Bane I – 25/50 meter
Bane II – 70 meter
Bane III – CAS-bane

 

Mandag

Bane 1
12:00 - 18:00
Egentrening
Bane 1
18:00 - 21:00
Trening m/skyteleder (*)
Bane 2 og 3
12:00 - 21:00
CAS

Tirsdag

Bane 1
12:00 - 21:00
Egentrening
Bane 2
12:00 - 21:00
Dynamisk gruppe
Bane 3
12:00 - 21:00
CAS

Onsdag

Bane 1
12:00 - 18:00
Egentrening
Bane 1
18:00 - 21:00
Trening m/skyteleder (*)
Bane 2 og 3
12:00 - 21:00
CAS

Torsdag

Bane 1
12:00 - 21:00
Seniorgruppa
Bane 2
12:00 - 21:00
Felt-trening
Bane 3
12:00 - 21:00
CAS

Fredag

Bane 1
12:00 - 21:00
Egentrening
Bane 2
12:00 - 21:00
Dynamisk gruppe
Bane 3
12:00 - 21:00
CAS

Lørdag

Alle baner
10:00 - 18:00
Åpent for alle medlemmer
Søndag og helligdager er alle baner stengt

(*) Skyteleder stiller kun i tidsrommet fra 04. mai til 30. september. Utover det er banen åpen for egentrening, da for de som har tilgang til nøkkel.
Sommerferie 18. juni – 16. august 2020

 

Bane 2

Er banen ledig så kan den brukes av alle, men de med fastsatt skytetid har førsterett til banen.

I utgangspunktet så skal all skyting skje på 70 meters holdet med skiver (maks 1,5 meter høye) plassert innenfor skytesektorer og maks 2 meter fra vollen. Hvis det ikke er noen på bane I så kan 100 meters standplass benyttes.

Lørdag er åpent for alle grener.
Ta hensyn til hverandre og samarbeid. Om dette ikke fungerer så må styret sette en fast tid pr skytter. Stevnedager skal alltid prioriteres.

Diverse
Det skal kun benyttes skivemateriell som er godkjent av de respektive forbund. Skyting på flasker, bokser, leirduer er ikke tillatt.  På standplass bane 1 er det ikke tillatt å skyte med rifler.