Treningstider

Adgang til til skyteanlegg utenom ordinære treningstider med skyteleder

Oppdatert mars 2017

Klubben ønsker å motivere sine medlemmer til høy treningsaktivitet og økt representasjon/stevnedeltagelse.

Styret har vedtatt at medlemmer som har et høyt aktivitetsnivå kan få tilgang til nøkkel til klubbens fasiliteter i Bjørndalen (utendørsanlegget) eventuelt til Kulås.

Følgende kriterier, som alle må være oppfylt, er fastsatt for å kunne få tilgang til nøkkel på sportslig grunnlag:

  • De som allerede har fått tildelt kode vil beholde denne inntil medlemsskap opphører eller at andre forhold tilsier at kode skal inndras. De trenger ikke å fornye tilgangen hvert år.
  • Nye medlemmer må ha vært medlem i minimum 12 måneder
  • Gjennomført minimum 10 registrerte treningsøkter i løpet av siste 12 måneders periode
  • Deltagelse på organiserte dugnader og arrangementer teller som en treningsøkt
  • Dokumentasjon som inneholder datoer for oppmøter må sendes styret for å få kode og tilgang til banene.

Treningstider inne i Kulås

Mandag
18:00 - 19:30
--
Mandag
20:00 - 21:00
Dameskyting. (bane I)
Tirsdag
18:00 - 20:00
Rekrutter, Luftpistol, (bane I og bane II)
Tirsdag
20:00 - 21:00
Luftpistol, senior (bane I og bane II)
Onsdag
18:00 - 21:00
Med skyteleder
Torsdag
18:00 --
Seniorskyting, for de over 40 (?/!) etter eget program
Torsdag
20:00 --
ISSF baneskyting på bane 1
Fredag
17:00 --
ISSF baneskyting på bane 1