Medlemskap

Vi beklager, men vi har for tiden inntaksstopp til nye sikkerhetskurs, da vi har fylt opp kursene våre for en tid fremover. Informasjon om når vi har kapasitet igjen, vil bli lagt ut her. Har du et godkjent sikkerhetskurs fra før og ønsker å bli medlem hos oss, er du selvfølgelig velkommen.

MIN IDRETT

Alle klubbens medlemmer skal være registrert i medlemsregisteret til Norges Idrettsforbund. For medlemmer som ikke har vært og besøkt siden så må dere gå inn på MIN IDRETT og logge dere inn som ny bruker – https://minidrett.nif.no/

Dere vil da komme inn på deres eget «område» og der kan vi skrive ut medlemskort og startkort. Vi vil også kunne melde oss på stevner eller kurs og hvor det er åpnet opp for full løsning, så kan vi også betale startavgiften på forskudd.

Giro for kontingenten vil i fremtiden kun bli sendt ut til deres mailadresse.

SIDEMEDLEMSKAP

Sidemedlemskap er for deg som er hovedmedlem i en annen skytterklubb men som ønsker å bruke våre fasiliteter eller støtte klubben generelt. Innmelding kan skje via Rubic eller ved å sende en mail til kasserer@sarpsborgpk.com.

EGET VÅPEN

Politiet gir i regel tillatelse til personer over 21 år til kjøp av eget våpen etter avlagt sikkerhetskurs og minimum 1/2 års aktivt medlemkap.

Priser medlemskap

Hovedmedlem
1050,-
Pensjonister (alderspensjonist 67 år)
825,-
Trygdede
825,-
Familiemedlem
725,-
Ungdom opp til 20 år
650,-
Sidemedlemskap
650,-