Medlemskap

Vi beklager, men vi har for tiden inntaksstopp til nye sikkerhetskurs, da vi har fylt opp kursene våre for en tid fremover. Informasjon om når vi har kapasitet igjen, vil bli lagt ut her. Har du et godkjent sikkerhetskurs fra før og ønsker å bli medlem hos oss, er du selvfølgelig velkommen.

MIN IDRETT

Fra 01.01.2017 så ble klubben tvunget til å overføre medlemsregisteret til Norges Idrettsforbund dataløsning. For nye medlemmer som ikke har vært og besøkt siden så må dere gå inn på MIN IDRETT og logge dere inn som ny bruker – https://minidrett.nif.no/

Dere vil da komme inn på deres eget “område” og der kan vi skrive ut medlemskort og startkort. Vi vil også kunne melde oss på stevner eller kurs og hvor det er åpnet opp for full løsning, så kan vi også betale startavgiften på forskudd.

Giro for kontingenten vil i fremtiden kun bli sendt ut til deres mailadresse.

EGET VÅPEN

Politiet gir i regel tillatelse til personer over 21 år til kjøp av eget våpen etter avlagt sikkerhetskurs og minimum 1/2 års aktivt medlemkap.

Priser medlemskap

Hovedmedlem
950,-
Pensjonister (alderspensjonist 67 år)
725,-
Trygdede
725,-
Familiemedlem
625,-
Ungdom opp til 20 år
550,-