Skyteanlegg

Klubben disponerer både innendørs og utendørs skyteanlegg. Innebanen befinner seg i Kulås tilfluktsrom, mens utebanen ligger på Bjørnland.

Innendørsbanen

Kulas

Klubben disponerer innendørs skyteanlegg i Kulås tilfluktsrom. Det er to 25m. baner med 6 standplasser på hver bane. Den ene banen er utstyrt med elektroniske skiver for skyting med luft- og finpistol. Den andre banen har automatisk skivetrekk, hvor det også tillates skyting med grovpistol. I tilknytning til banene er det oppholdsrom og toaletter.

Utendørsbanen

Bjornland

På Bjørnland er SPK’s utendørs skyteanlegg. Anlegget har 30 standplasser med automatisk skivetrekk på 25m. Skyteavstanden kan økes til 50m på faste skiver. Anlegget har også 12 standplasser med skyteavstand opp t.o.m. 70m. I tilknytning til anlegget er det parkeringsplasser, toalett og klubbhus. anlegget gir gode muligheter for avvikling av feltstevner. Skytebanene har flomlys og vi har også eget anlegg for Westernskyting eller «CAS» på området.

   

Adgang til skyteanlegg utenom ordinære treningstider med skyteleder

Oppdatert februar 2021

Klubben ønsker å motivere sine medlemmer til høy treningsaktivitet og økt representasjon/stevnedeltagelse.

Styret har vedtatt at medlemmer som har et høyt aktivitetsnivå kan få tilgang til nøkkel til klubbens fasiliteter i Bjørndalen (utendørsanlegget) eventuelt til Kulås.

Følgende kriterier, som alle må være oppfylt, er fastsatt for å kunne få tilgang til nøkkel på sportslig grunnlag:

  • De som allerede har fått tildelt kode vil beholde denne inntil medlemskap opphører eller at andre forhold tilsier at kode skal inndras. De trenger ikke å fornye tilgangen hvert år.
  • Nye medlemmer må ha vært medlem i minimum 12 måneder
  • Gjennomført minimum 10 registrerte treningsøkter i løpet av siste 12 måneders periode
  • Ved overgang fra andre klubber: Vært medlem i minimum 6 måneder og ha gjennomført minimum 10 registrerte treningsøkter i løpet av siste 6 måneders periode
  • Deltagelse på organiserte dugnader og arrangementer teller som en treningsøkt
  • Dokumentasjon som inneholder datoer for oppmøter må sendes styret for å få kode og tilgang til banene.


Gjesteskyttere:
Medlem som har med seg gjesteskyter skal ikke skyte selv samtidig og ved flere oppmøter skal målet være for å melde seg inn som medlem innen kort tid. Alle gjester skal også skrive seg inn i oppmøteboken, og merke med gjest bak navnet. Samt evt. klubb.

GPS-koordinater til våre skytterbaner

Bruker du GPS-navigasjon i bilen, har du mulighet til å taste inn disse verdiene. Her er det vist to måter å skrive GPS-koordinater på, du velger den som passer din GPS.

Innebanen
N 59° 16.806', E 11° 6.468' eller 59.28009, 11.10779
Kulås

Utebanen
N 59° 20.855', E 11° 5.030' eller 59.34758, 11.08383
Bjørnland

Inngang Kulås

Inngang til Kulas

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle