Skyteanlegg

Klubben disponerer både innendørs og utendørs skyteanlegg. Innebanen befinner seg i Kulås tilfluktsrom, mens utebanen ligger på Bjørnland.

Innendørsbanen

Klubben disponerer innendørs skyteannlegg i Kulås tilfluktsrom. Det er to 25 m baner med 6 standplasser på hver bane. Begge banene er utstyrt med automatisk skivetrekk. I tilknytning til banene er det oppholdsrom og toaletter.

Utendørsbanen

På Bjørnland er SPK’s utendørs skyteanlegg. Anlegget har 30 standplasser med automatisk skivetrekk på 25m, skyteavstanden kan økes til 50 m på faste skiver. Anlegget har også 12 standplasser med skyteavtand opp t.o.m. 100 m. I tilknytning til anlegget er det parkeringsplasser, toalett og klubbhus. anlegget gir gode muligheter for avvikling av feltstevner. Skytebanene har flomlys og stråleovner på ca. halvparten av standplassene.

GPS-koordinater til våre skytterbaner

Bruker du GPS-navigasjon i bilen, har du mulighet til å taste inn disse verdiene. Her er det vist to måter å skrive GPS-koordinater på, du velger den som passer din GPS.

Innebanen
N 59° 16.806', E 11° 6.468' eller 59.28009, 11.10779
Kulås
Utebanen
N 59° 20.855', E 11° 5.030' eller 59.34758, 11.08383
Bjørnland