Sikkerhetskurs

De som ønsker å bli medlem må ha gjennomført og bestått dette kurset før de kan søke medlemsskap. Vi arrangerer slike kurs.

Skyteanlegg

Klubben disponerer både innendørs og utendørs skyteanlegg. Innebanen befinner seg i Kulås tilfluktsrom, mens utebanen ligger på Bjørnland.

Treningstider

Hos Sarpsborg Pistolklubb er det ulike treningstider, både på innebanen i Kulås tilfluktsrom og på utebanen på Bjørnland.

Sarpsborg Pistolklubb

Siden vår er under gjenoppbygging og mye av informasjonen her er utdatert. Forespørsler kan rettes til spk@sarpsborgpk.com

Klubben disponerer innendørs skyteannlegg i Kulås tilfluktsrom. Det er to 25 m baner med 6 standplasser på hver bane. Begge banene er utstyrt med automatisk skivetrekk. I tilknytning til banene er det oppholdsrom og toaletter.

25 og 50 meterbanenÅpen mandag, tirsdag, torsdag og halve lørdag.Brukere; de samme som tidligere, samt PPC. 100 meter banenÅpen onsdag, fredag og h...

På grunn av utfordringer med utebanen med treningstider og avvikling av stevner så har vi bestemt oss for å droppe alle ISSF- og feltstevner først...

De som ønsker å ha adgang til våre baner må huske på å søke om fornyet tilgang til Kulås og Bjørndalen. Nøkkelkoder gis altså kun for....