Sikkerhetskurs

De som ønsker å bli medlem må ha gjennomført og bestått dette kurset før de kan søke medlemsskap. Vi arrangerer slike kurs.

Skyteanlegg

Klubben disponerer både innendørs og utendørs skyteanlegg. Innebanen befinner seg i Kulås tilfluktsrom, mens utebanen ligger på Bjørnland.

Treningstider

Hos Sarpsborg Pistolklubb er det ulike treningstider, både på innebanen i Kulås tilfluktsrom og på utebanen på Bjørnland.

Sarpsborg Pistolklubb

Siden vår er under gjenoppbygging.

Sarpsborg Pistolklubb ble etablert i 1960 og har over 400 medlemmer. Klubben disponerer innendørs skyteanlegg i Kulås tilfluktsrom og en utendørs skytebane på Bjørnland.
I Kulås er det elektroniske skiver og Bjørnland er utstyrt med automatisk skivetrekk.
Vi har organiserte treninger med skyteleder på begge baner.