Skyteanlegg

Klubben disponerer både innendørs og utendørs skyteanlegg. Innebanen befinner seg i Kulås tilfluktsrom, mens utebanen ligger på Bjørnland. Det er forskjellige treningstider på de respektive banene. Se under for både treningstider og hvordan du kommer deg til våre baner. (Google Maps).

Sikkerhetskurs

De som ønsker å bli medlem må ha gjennomført og bestått dette kurset før de kan søke medlemsskap. Vi arrangerer slike kurs. Det er viktig at man leser vår informasjon og våre regler for sikkerhetskurs.  Sikkerhetskursene foregår stort sett i helger, og du vil få beskjed av oss via telefon eller epost om du har blitt tatt opp.

Treningstider

Utebanen på Bjørnland er åpen for egentrening fra 27. april 2021.

Klikk her for Koronaregler

Årsmøte 2020


På grunn av Covid-19 pandemien har styret i Sarpsborg Pistolklubb valgt å utsette årsmøtet til situasjonen tilsier at vi kan samles fysisk.
Norges Idrettsforbund har satt fristen til 15.juni 2021 for å ha gjennomført årsmøter og ting i klubber og kretser.
Slik smittesituasjonen og restriksjonene er pr. nå kan vi ikke sette noen dato, men vi følger utviklingen tett.
Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut i god tid i forkant.
Vi oppfordrer de som har forslag til årsmøtet allerede nå sender de inn til styret på e-post: spk@sarpsborgpk.com
eller pr. post til:
Sarpsborg Pistolklubb, Postboks 88, 1701 Sarpsborg.

Med hilsen
Sarpsborg Pistolklubb

Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa 2

Ungdomsgruppa trener med luftpistol i idrettsanlegget i Kulås hver tirsdag fra klokken 18:00 til 19:30. Gruppa består av barn og ungdom fra 7-20 år.

Ta kontakt på mail til spk@sarpsborgpk.com hvis du er interessert i å starte opp med pistolskyting. Facebook: @UngdomsgruppaSPK