ÅRSMØTE 2023 AVHOLDES PÅ GREÅKER MUSIKKHUS DEN 10.03.2023 – kl 18.00

 

Styret i Sarpsborg Pistolklubb
 
Formann:              Anders Egil Lund
Nestformann:       Knut Sverre Gundersen
Kasserer:               Torstein Langmo
Sekretær:              Eva Stenbro
Styremedlem:      Frank Elvis Fredriksen
Styremedlem:      Hilde Johansen Ertnes
Styremedlem:      Anita Hagen
Varamedlem 1:     Geir Udnæs
Varamedlem 2:     Gjermund Jansen

 

Neste styremøte 21. juni 2023 kl. 18.30 på Bjørnland

 

Planlagte styremøter:

17/8 + 21/9 + 18/10 + 22/11 + 14/12

 

Hvis medlemmer av Sarpsborg Pistolklubb ønsker å ta opp saker med styret, send da en epost om hva saken gjelder til spk@sarpsborgpk.com og vi vil ta det med på agendaen. Medlemmet er da velkommen på styremøtet når saken behandles.

Referater fra styremøter