ÅRSMØTE 2023 AVHOLDES PÅ GREÅKER MUSIKKHUS DEN 10.03.2023 – kl 18.00

 

Styret i Sarpsborg Pistolklubb
 
Formann:              Anders Egil Lund
Nestformann:       Knut Sverre Gundersen
Kasserer:               Torstein Langmo
Sekretær:              Eva Stenbro
Styremedlem:      Frank Elvis Fredriksen
Styremedlem:      Hilde Johansen Ertnes
Styremedlem:      Anita Hagen
Varamedlem  :     Geir Udnæs

 

Neste styremøte 22. november 2023 – kl. 18.30 

 

Planlagte styremøter:

14/12 – 2023

Hvis medlemmer av Sarpsborg Pistolklubb ønsker å ta opp saker med styret, send da en epost om hva saken gjelder til spk@sarpsborgpk.com og vi vil ta det med på agendaen. Medlemmet er da velkommen på styremøtet når saken behandles.

Referater fra styremøter