Styret i Sarpsborg Pistolklubb
 
Formann:              Anders Egil Lund
Nestformann:       Knut Sverre Gundersen
Kasserer:               Jan Ove Varøystrand
Sekretær:              Rina Therese Svarthoel Østenby-Thorkildsen
Styremedlem:      Jørn Vorland-Gundersen
Styremedlem:      Hilde Johansen Ertnes
Styremedlem:      Geir Udnæs
Varamedlem:       Anita Hagen

 

Planlagte styremøter i 2020:
22. oktober, 26. november og 17. desember.
Neste styremøte holdes i klubbhuset på utebanen kl 18.30

 

Hvis medlemmer av Sarpsborg Pistolklubb ønsker å ta opp saker med styret, send da en epost om hva saken gjelder til spk@sarpsborgpk.com og vi vil ta det med på agendaen. Medlemmet er da velkommen på styremøtet når saken behandles.

 

Referater fra styremøter