Styret i Sarpsborg Pistolklubb
 
Formann:              Anders Egil Lund
Nestformann:       Knut Sverre Gundersen
Kasserer:               Torstein Langmo
Sekretær:              Tom Jensen
Styremedlem:      Frank Elvis Fredriksen
Styremedlem:      Hilde Johansen Ertnes
Styremedlem:      Anita Hagen
Varamedlem 1:     Geir Udnæs
Varamedlem 2:     Gjermund Jansen

 

Neste styremøte 18. august kl. 18.30 på utebanen

Planlagte styremøter:

18/8 – 29/9- 27/10 – 24/11 – 15/12

Hvis medlemmer av Sarpsborg Pistolklubb ønsker å ta opp saker med styret, send da en epost om hva saken gjelder til spk@sarpsborgpk.com og vi vil ta det med på agendaen. Medlemmet er da velkommen på styremøtet når saken behandles.

 

Referater fra styremøter